وب سایت شورای عالی اطلاع‌رسانی

 

شورای عالی اطلاع‌رسانی به‌منظور سیاستگذاری در امر اطلاع‌رسانی و هدایت شبكه‌ها و 
مراكز اطلاعاتی و هماهنگی فعالیت آنها و همچنین تدوین برنامه‌های میان مدت و بلند مدت 
در زمینة تحقیقات بنیادی، توسعه‌ای و كاربردی اطلاع‌رسانی در قالب نظام اطلاع‌رسانی 
جمهوری اسلامی ایران تصویب و تشكیل شده است.

وظایف شورای عالی اطلاع رسانی:

1- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و حمایت در زمینة تولید، پالایش و مبادلة اطلاعات و نظارت بر امر اطلاع رسانی سراسر كشور در چارچوب سیاست‌های كلی نظام در ارتباط با امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی

2- تدوین و تصویب اصول نظام جامع (فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی) اطلاع رسانی كشور

3- ایجاد شرایط لازم برای تسهیل و تسریع تولید، ذخیره‌سازی، ساماندهی، توزیع، گسترش و بكارگیری اطلاعات در بخش‌های مختلف فرهنگی، علمی، اجتماعی، دینی و اخلاقی در چارچوب ضوابط مصوب

4- هماهنگ كردن فعالیت‌های بخش دولتی و غیردولتی براساس نظام جامع اطلاع رسانی در قلمرو امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی

5- تدوین و تصویب مفاهیم، تعاریف، مقررات، آیین‌نامه‌ها، قواعد و معیارهای اطلاع‌رسانی مورد نیاز نظام جامع اطلاع رسانی كشور

6- تنظیم مقررات فرهنگی، اخلاقی و دینی مربوط به چگونگی بهره‌گیری از شبكه‌های بین‌المللی اطلاع رسانی و تصویب آن یا پیشنهاد تصویب به مراجع ذی ربط

7- ایجاد هماهنگی در تحقیقات بنیادی و توسعه‌ای و نیز سیاست‌های بهره‌گیری از فن‌آوری‌های نوین اطلاعاتی در قلمرو امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی

8- بررسی وضعیت موجود و آینده نگری با استفاده از روش‌های علمی و پژوهشی در قلمرو امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی ایجاد زمینه‌های لازم برای اعتلای دانش و فرهنگ عمومی جامعه در زمینه اطلاع رسانی

9- ایجاد زمینه‌های لازم برای اعتلای دانش و فرهنگ عمومی جامعه در زمینه اطلاع رسانی

10- ارزیابی فعالیت‌های بخش‌های اصلی اطلاع رسانی به منظور حصول اطمینان از صحت انطباق فعالیت‌ها با نظام جامع اطلاع رسانی

11- داوری نهائی درباره فعالیت‌های اصلی مراكز اطلاع رسانی جهت رفع اختلاف‌های احتمالی میان مراكز در موارد غیر قضائی در قلمرو امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 19 آبان 1387    | توسط: نوید صادقی    | طبقه بندی: سایتهای مرتبط با ICT،     | نظرات()