وب سایت شرکت فناوری اطلاعات

موضوع فعالیت و وظایف شرکت:

1- تهیه و تدوین طرحهای جامع در زمینه شبکه ارتباطات داده‌ها بر اساس الزامات، نیازها، استانداردها و ضوابط.

2- بازاریابی، تاسیس، توسعه، بهسازی، اجرا، نگهداری و بهره‌برداری و همچنین نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات داده‌ها طبق استانداردهای ملی و بین‌المللی.

3- تهیه و تصویب دستورالعملها، ضوابط، معیارها و استانداردهای فنی و تخصصی مورد نیاز در زمینه تاسیس، توسعه، نگهداری و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات داده‌ها.

4- عضویت در نهادها و انجمنهای تخصصی ملی و بین‌المللی و شرکت در کنفرانسهای مربوط به منظور کسب و تبادل اطلاعات تخصصی ارتباطات داده‌ها.

5- مدیریت، برنامه‌ریزی و پیاده سازی آموزشهای تخصصی خاص به منظور توسعه مهارتهای لازم.

6- حمایت از گسترش حضور و مشارکت بخش غیردولتی در انجام پروژه‌ها و توسعه فناوری اطلاعات.

7- فراهم نمودن امکانات لازم جهت تامین نیازها متقاضیان شبکه‌های خصوصی کلان.

8- تامین ارتباط بین‌الملل داده‌ها و همچنین فراهم نمودن امکان ارتباطات داده‌ها در سطح کشورهای منطقه (هاب منطقه).

9- اقدام در جهت حفظ امنیت شبکه و حفاظت از حقوق مشترکان در چارچوب قوانین و مقررات کشور. 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 19 آبان 1387    | توسط: نوید صادقی    | طبقه بندی: سایتهای مرتبط با ICT،     | نظرات()