معرفی پارک علم و فناوری

تعریف پارک علمی توسط IASP در سال 2002  :


یک پارک علمی سازمانی است که به وسیله متخصصان حرفه ای اداره می شود و هدف اصلی این سازمان افزایش ثروت در جامعه از طریق تشویق و ارتقاء فرهنگ نوآوری و افزایش قدرت رقابت در میان شرکتها و مؤسساتی است که متکی بر علم و دانش در محیط پارک فعالیت می کنند. برای دستیابی به این هدف یک پارک علمی با ایجاد انگیزش و مدیریت جریان دانش و فناوری در میان دانشگاهها، مراکز تحقیق و توسعه، شرکتهای خصوصی و بازار، ایجاد و رشد شرکتهای متکی بر نوآوری را از طریق مراکز رشد (incubator) و فرآیندهای زایشی (Spin.off) تسهیل می نماید. پارکهای علمی همچنین خدماتی با ارزش افزوده بالا و فضاهای کاری و تأسیسات مناسب و کیفی به مؤسسات مستقر در پارک ارائه می نمایند.

پارک تحقیقاتی :

به مجموعه ای اطلاق می شود که از طریق فراهم آوردن و ارائه زمین، تأسیسات زیر بنایی، آزمایشگاهها و کارگاههای تحقیقاتی متمرکز و تسهیلات قانونی موجبات اجتماع واحدها، شرکتها و مؤسسات تحقیقاتی را در یک فضای متمرکز فراهم می نماید. این مجموعه ها که معمولا در مجاورت قطبهای دانشگاهی و یا قطبهای صنعتی و اقتصادی شکل می گیرد ضمن ایجاد فضای مناسب جهت انجام تحقیقات کاربردی و تجاری سازی نتایج آن موجبات رشد تحقیقات را از رهگذر هم افزایی ناشی از مجاورت فیزیکی این واحدها و نیز کاهش هزینه های سرمایه گذاری اولیه و هزینه های جاری فراهم می سازند.

انواع پارک تحقیقاتی پارکهای تحقیقاتی از نظر نوع فعالیت به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

پارک علمی Science push :

 

معمولا توسط دانشگاهها در یک فضای مناسب در مجاورت دانشگاه ایجاد می شود و همکاری متقابلی بین صاحبان صنایع مستقر در آن پارکها و دانشگاهها به وجود می آید.

پارک فناوری Tchnology park :

معمولا در مجاورت قطبهای صنعتی ایجاد می شوند و با نیت گسترش ارتباطات تحقیقاتی صنایع موجود در منطقه با واحدهای تحقیقاتی و دانشگاههای منطقه شکل می گیرد.

تعریف تکمیلی از پارک علم وفناوری :

پارک علم و فناوری سازمانی است که با هدف افزایش ثروت در جامعه توسط متخصصان حرفه‌ای مدیریت می‌شود و جریان دانش و فناوری را میان دانشگاهها، موسسات تحقیق و توسعه، شرکت‌های خصوصی و بازار به حرکت می‌اندازد.پارکهای علم و فناوری از طریق مراکز رشد، سازمانهای نوآور را تقویت کرده و فرایندهای زایشی را تسهیل می‌کند.به عبارت دیگر، پارک علم و فناوری محیطی است که در آن واحدهای تحقیقاتی مستقل و یا وابسته به سازمانها و صنایع، مجتمع شده و زیر پوشش و حمایت قرار می‌گیرند تا به خلاقیت و نوآوری بپردازند.تعمیق ارتباط بین دانشگاهها، سازمانهای تحقیقاتی، واحدهای تولیدی و مراکز تصمیم‌گیری دولتی در جهت توسعه فناوری و علوم کاربردی ازدیگر اهداف ایجاد و توسعه پارکهای علم و فناوری است.

معرفی پارکهای علم وفناوری ایران به همراه آدرس اینترنتی :


آدرس الکترونیکی پارکهای علوم و فناوری ایران

http://www.istt.org

اصفهان

http://www.guilan.irost.org گیلان

http://www.techpark.ir

پردیس

http://www.astp.ir مرکزی

http://www.kstp.org

خراسان

http://www.kcst.ir کرمان

http://www.sstp.ir

سمنان

http://www.ystp.ac.ir

یزد


نکته جالب در اینجاست که اگر به سایت پارک علم و فناوری خراسان مراجعه کنید، با خطا Reported Attack Site به معنی آلوده بودن به ویروس و امکان حمله اینترنتی روبرو میشود؛  واقعاً برای همچنین سایتی وجود چنین اشکالی دور از انتظار است .


منبع:

www.itdevelopteam.com

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 17 بهمن 1387    | توسط: نوید صادقی    |    | نظرات()