نقش مدیریت زمان در توسعه ICT

مدیریت زمان :

مدیریت زمان در واقع كلمه ای نامناسب است چراكه زمان چیزی نیست كه در اختیار ما باشد تا بتوانیم آن را اداره كنیم به عبارت دیگر بهتر است به جای آن از عبارت استفاده بهینه از زمان استفاده كنیم چراكه مدیریت زمان دراصل مدیریت بر خویشتن است برای بهره گیری هرچه بیشتر از زمان درواقع مدیریت زمان مانند مرتب کردن اطاقی به هم ریخته است که باعث ایجاد فضایی خالی برای استفاده جدید می شود.

 

 نقش مدیریت زمان در توسعه ICT :

 برای بررسی نقش مدیریت زمان در توسعه ICT آن را به چند دسته تقسیم می كنیم

1 -  نقش مدیریت زمان در پروژه های ICT

2-  نقش نیاز به متخصصین ICT در مدیریت زمان بر توسعه ICT

3-  نقش ICT بر مدیریت زمان

1-  نقش مدیریت زمان در پروژه های ICT

 امرزه با توجه به گستردگی موضوعی و افزایش روزافزون پروژه های توسعه ICT نقش مدیریت زمان در به موقع انجام شدن این پروژه ها بیش از هر زمان دیگری احساس می شود مدیریت زمان به کارفرمایان توان کنترل و پیش بینی های درست را داده و به کارکنان و پیمانکاران آگاهی لازم را جهت دانستن کاری که باید انجام دهند و زمانی که برای انجام آن باید صرف کنند می دهد در واقع با استفاده از مدیریت زمان و تنظیم درست کارها می توان به خوبی پیشرفت آنها را زیر نظر گرفت و دیگر لازم نیست کار به مراحل پایانی یا زمان پایان برسد تا متوجه شویم که به موقع تمام می شود یا خیر و در هر لحظه بتوانیم بفهمیم آیا پروژه  در زمان معین انجام می شود یا خیر و اگر خیر چه باید کرد و در چه قسمتی از کارها باید تغییراتی ایجاد کرد تا پروژه  به موقع به اتمام برسد.

2 -  نقش نیاز به متخصصین ICT در مدیریت زمان بر توسعه ICT

 با توجه به نقش مدیریت دانش در توسعه ICT در این قسمت به بررسی نقش مدیریت زمان بر مدیریت دانش می پردازیم  یک مدیریت دانش محور برای بهبود وضعیت کارهای تحت مدیریت خود میبایست بخشی کامل و قوی برای کنترل و رفع اشکال پروژه ها در سازمان خود ایجاد کرده و به توصیه های آن عمل كند تا بتواند در جهت پیشرفت گام بردارد  این واحد که در واقع بخش تحقیق و توسعه زمان RDT است بررسی نحوه گردش کار در سازمان و تشخیص گلوگاه ها و ترمزهای کاری و ارائه راهکار جهت رفع این مشکلات را بر عهده دارد از اینرو می بایست متشکل از افرادی باشد دانا توانا آگاه و با تجربه تا بتوانند راهکارهای عملی نه فقط تئوری ارائه دهند که این خود باعث بالارفتن هرروزه اعتبارتوصیه های آن واحد می گردد مدیریت زمان به مدیران دانش محور کمک می كند تا بتوانند هرچه بیشتر گردش کار در سازمان خود را روان و بهینه کنند تا مانند درختی که شاخه هایش هرس می شوند توان خود را به سمت قسمتهای مفیدتر هدایت و از اتلاف آن جلوگیری کرده و در نتیجه رشد و پیشرفت روزافزون را به ارمغان آورد.

       3 - نقش ICT بر مدیریت زمان 

 در مقابل نقش مدیریت زمان در توسعه ICT می توان به نقش ICT در مدیریت زمان و هرچه بهتر شدن آن پرداخت  ICT با توجه به قدرت بالا در بروزرسانی دانش مجموعه RDT می تواند در افزایش هرچه بیشتر توان آن مجموعه موثر باشد RDT ها با استفاده از ICT و استفاده از علم روز می توانند راهکارهای نه تنها امروزی بلکه مناسب برای فرداها نیز ارائه کنند که این به حركت روبه جلو سازمان نه تنها سرعت بلکه شتاب می دهد.

 

  نتیجه

با توجه به بررسیهای فوق مدیریت زمان و توسعه ICT را می توان لازم و ملزوم یكدیگر دانست البته اگر قصد مدیریت پیشرفت باشد نه فقط امروز را فردا کردن و بدست آوردن سودهای کوتاه مدت و سطحی.

 

 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 27 آذر 1387    | توسط: نوید صادقی    | طبقه بندی: مدیریت زمان،     | نظرات()