مدیریت زمان در ICT

در نتیجه داشتن مدیریت دانش در یک سازمان یک برنامه مدیریتی خواهیم داشت که برای عملی کردن آن به مدیریت زمان نیازمندیم.
طبق گفته  آقای دکتر بلوچستانی :"مسیری که سازمان برای رسیدن به اهدافش تعریف کرده باید در یک محدوده زمانی قرار بگیرد".

 

مدیریت زمان:

      

            تعیین زمان مورد نیاز برای هر فعالیت در راستای رسیدن به هدف مورد نظر .

 

مدیرت زمان دارای 4اصل اساسی میباشد:

1-      داشتن هدف

2-      اولویت بندی اهداف

3-      زمانبندی

4-      پیگیری کارها

 

حال توضیحی مختصر در خصوص هر یک از این اصول:

1-      داشتن هدف: تا وقتیکه هدفی مشخص و معلوم نشده باشد عامل محرکی برای داشتن مدیریت زمان نخواهیم داشت، منظور از هدفی مشخص هدفی است که بتوان آن را روی کاغذ نوشت ، شرح داد و مدت زمانی برای انجام دادنش به آن اختصاص داد.

 

2-      اولویت بندی اهداف: برای آنکه بتوانیم در برنامه ریزی و زمانبندی اولویت بندی زمانی داشته باشیم ابتدا باید کارهایمان را از نظر اهمیت الویتبندی کنیم هرگز نباید کارهای کم اهمیت را در صدر کارهای مهم قرار دهیم. در نتیجه کارها را به مهم فوری، مهم غیر فوری، کم اهمیت تقسیم بندی میکنیم البته با توجه به نوع هدف میتوان این تقسیم بندی را ریزتر انجام داد.

 

3-      زمانبندی: باید توجه داشته باشیم که هرگز میتوان دقیقه به دقیقه برنامه ریزی زمان را انجام داد زیرا ما تنها نیستیم و از آنجاکه ما در یک جامعه زندگی میکنیم همیشه باید رخدادهای غیر منتظره را در برنامه ریزی مورد توجه قرار دهیم و همیشه زمانی که برای یک فعالیت در نظر میگیریم را کمی بیشتر از آنچه دقیقا تصور میکنیم نیاز داریم در نظر بگیریم.

 

4-      پیگیری کارها: همیشه باید بدانیم تمام فعالیتهایی که برای رسیدن به یک هدف در نظر میگیریم باید به طور پیوسته انجام شوند و تا اتمام فعالیت اول به طور کامل انجام نگیرد در فعالیت بعدی به نتیجه مطلوبی نخواهیم رسید، در نتیجه برای پگیری انجام به موقع و کامل کارها همیشه باید مسئولی در نظر بگیریم.

 

نتیجه گیری:

برای رسیدن به هدف مورد نظر ابتدا آنرا به بخشهای کوچکتر و قابل اجرا تقسیم میکنیم سپس یک گراف زمانی برای فعالیتهایمان مشخص میکنیم و در آخر با پیگیری از مهمترین فعالیت راه رسیدن به هدف را آغاز میکنیم.

 

منبع: http://www.itmousavi.blogfa.com

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 25 آذر 1387    | توسط: نوید صادقی    | طبقه بندی: مدیریت زمان،     | نظرات()